این سایت برای عرضه اطلاعات به جا مانده از شهدای شهرستان ابرکوه به جامعه طراحی شده است.

بخش وسیعی از امکانات این سایت برای ذخیره و نمایش تصاویر شهداست که در این بین امکان ثبت اطلاعات هر عکس به صورت جداگانه فراهم شده است.

تلاش ما این است که با جذب مشارکت ایثارگران و خانواده های شهدا نسبت به تکمیل این اطلاعات تلاش نماییم تا سند پرافتخار ایثارگری دیارمان برای آیندگان پربار و مستند به یادگار بماند.

از عزیزان بازدید کننده استدعا دارد نسبت به ثبت نام در سایت اقدام نمایند و سپس در تکمیل این اطلاعات در هر سطحی که دسترسی اطلاعاتی دارند تلاش نمایند.

به جوانترها توصیه می کنیم که با یاری ایثارگرانی که در خانواده خود سراغ دارند در این امر مقدس مشارکت نمایند. مطمئنا زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.