abortion pill

effects

انتظار می رود استفاده از این سایت به نحوی فراگیر شود تا اینکه امکان برگزاری مسابقه در فرصت‌های مختلف را فراهم سازد که با زمانبندی بتوان پیغام خاصی را نمایش داد که معلوم شود در این بازه زمانی هر کس اقدام به تکمیل اطلاعات کند در مسابقه شرکت کرده است.

این سایت باید امکان گزارشگیری از فعالیت‌های بازدید کنندگان را داشته باشد که مثلا

تعداد بازدید کنندگان

بیشترین مراجعه به کدام بخش بوده

جدیدترین کامنت های بازدید کنندگان

لیست برداشت اطلاعات توسط بازدید کنندگان

لیست اسامی کسانیکه اطلاعات سایت را تکمیل کرده اند در یک بازه زمانی خاص

 
لطفا شما نیز پیشنهادات خود را جهت چشم انداز سایت مرقوم فرمایید.