مساحت: حدود 900 متر مربع
تعداد مزار: 128 شهید
جنس سازه: آجری با ستون‌های بتونی