فضاسازی مناسب و منحصر به فرد بودن فرم بنا در کل کشور از ویژگی‌های این بناست.
طرح سنگ مزار، شکل سر در ورودی، ایوان‌ها  و گنبد بنا از اشکال و طرح‌های خاصی بهره‌ برده‌اند که شاید در جای دیگری از کشور وجود نداشته باشد.